Politisk
styr-nivå
Nivå 3
Nivå 2
Överstatlig nivå
Nivå 3
Organisations eller
Nivå 2 Redovisningsdjup
   Djup på redovisning
               Organisation
       Utfall 2001
           Budget 2001
Budget 2002
Typ av redovisning  t.ex. organisationsschema eller ekonomisk redovisning (årsredovisning,utfall,budget)
           KLICKA PÅ REDOVISNINGARNA