[ Tillbaka ]

  1. Fler svenskar som  "Riksbankschefer" , "Finansministrar" eller  "Folkrevisorer"
  2. Hur får man lätt tag i siffror över statsbudget,-statens utfall,-kommunens,-eller regionens redovisning för sjukvården.
  3. Min stadsdelsnämnds utgifter och inkomster.
  4. Jag vill enkelt få reda på mina barns skolas finansiella ställning och ekonomiska resurs.
  5. Hur ser jag ekonomiskt samband mellan stat - region eller landsting - kommun och kommundelar.
  6. Kan jag följa statens inkomster från mina skatteinbetalningar som tillsammans med andra betalande utgör ca 85% av statens inkomster på 755 miljarder år 2001.
  7. På lättaste sättet att få kännedom om utgifternas fördelning i både budget och i utfallet för föregående år på alla nivåer.

Mer information