EU ÅRSREDOVISNING
För år 2000 För år 2001 För år 2002 För år 2003

För år 2004

För år 2005 För år 2006 För år 2007 För år 2008

För år 2009

För år 2010 För år 2011 För år 2012 För år 2013

För år 2014

 

För 2000 - räkning/redovisning
För 2000 - område/ändamål
För 2000 - land - förbrukare                                                            
För 2000 - Eu -Institutioner
                   För 2001 - räkning/redovisning
                                                               För 2001 - område/ändamål
                                                               För 2001 - land - förbrukare
                                                               För 2001 - Eu -Institutioner                         För 2002 - räkning/redovisning
                                                                                                                             För 2002 - område/ändamål
                                                                                                                             För 2002 - land - förbrukare
                                                                                                                             För 2002 - Eu -Institutioner           

                                                                                                                                     För 2003 - räkning/redovisning
                                                                                                                                                                                 För 2003 - område/ändamål
                                                                                                                                                                                 För 2003 - land - förbrukare
                                                                                                                                                                                 För 2003 - Eu -Institutioner