Överstatlig nivå  - EU

(Europeiska Rådet)  informellt toppledarforum med 15 st  Stats, - regeringschefer.

1. Europeiska Unionens Råd (Ministerrådet)

2. Europaparlamentet

3. Europeiska kommissionen (EU-kommissionen)  med budget 2001

4. EG - Domstolen

5. Revisionsrätten