[ Tillbaka ]

Alla poster redovisas radvis och i likhet med traditionell lodrät tabelluppställning så svarar raden endast mot
givet belopp och radens summering med sin i vänstra kanten stående huvudbenämning.

Varje post tilldelas samma möjlighet att synas tillsammans med större bruttosiffror eller med slutsumman.

Uppgifterna är alla tagna från officiella dokument som beslutats på respektive politiska nivå.
Från redovisningar, budgetar och utfall från föregående år, resultat och balansräkningar sätts uppgifterna i ordning
med sina respektive referenser samt i sitt sammanhang.

 

Offentlig redovisning-översikt
Ekonomiska blad-översikt
Enskilt blad