+ 12,1 miljarder till staten
     Statsbidrag 2,1  miljard 3,1 miljarder Statsbidrag
Övriga intäkter 7,4 miljard 6,2 miljarder övr.intäkter
                    491 miljoner kommunbidrag
Pension          141 miljoner Övr.inkomster
Sjukvård                      11 miljoner Statsbidrag
     
            Brukare