[ Tillbaka ]

Vem kan använda detta material?

Dessa uppställnigar är gjorda enbart från en vilja att kunna se helhet och att följa siffermaterial mellan
olika anslagsbeviljande organ.

Materialet skall kunna läsas av både ekonomer och av intresserad allmänhet.
Strukturen i uppställningarna möjliggör att alla kan få ut mycket av att sätta sig in i materialet.
Förståelse och slutsatser från läsaren är naturligtvis beroende på egna kunskaper och intresse
inom området.

Materialet är ej anpassat efter någon särskild  pedagogisk form eller riktning, men kan
även användas som utbildningshjälpmedel med lämplig handledning och sidolitteratur som läroböcker
tidskrifter eller annat informationsmaterial.(tidningar nyheter mm).