[ Tillbaka ]

Vision

Det skall vara möjligt att läsa ekonomiska redovisningar av en icke-proffessionell allmänhet,
och utan att behöva lägga mycket tid åt detta.
Det kan vid första anblicken se svårt ut ,men vid en närmare betraktelse och användning kommer
uppställningens form att framgå klarare.
Materialet skall utgöra en möjlighet att följa inkomster och utgifter från staten (våra skatteinbetalningar)
till den minsta utgifts,-eller inkomstposten i vårt närhetsområde. (skola-åldervård-sjukvård-kultur mm)
Antingen i  regionen , landstinget , kommunen eller del av kommunen.
Materialet kan därför utgöra en god grund för att öka kvalitén i samhällsdebatten ,oavsett om det gäller en
förstående attityd eller en mer kritisk hållning till organisation, årsredovisningar eller beviljade budgetanslag.

Nyhetsmaterial kan sättas in i sitt sammanhang, och skapa en större förståelse och helhetsbild.
ex. tidnings och nyhetsuppgifter kan jämföras och betraktas i sitt sammanhang i den offentliga redovisningen.