Västra Götalands Region ÅRSREDOVISNING   (organisationsplan)
För år 2000 För år 2001 För år 2002 För år 2003

För år 2004

 
För år 2005 För år 2006 För år 2007 För år 2008

För år 2009

För år 2010 För år 2011 För år 2012 För år 2013

För år 2014

 

Hälso-och Sjukvårdsstyrelsen  (organisationsplan)

För år 2000 För år 2001 För år 2002 För år 2003

För år 2004

Hälso-och Sjukvårdsnämnden i Göteborg HSN5 (HSN12) (med Primärvård Tandvård)

För år 2000 För år 2001 För år 2002 För år 2003

För år 2004