Statlig nivå   - Sverige

Sveriges Riksdag                    Sveriges Riksbank

Sveriges Regering
  - Myndigheter

  - Länsstyrelser  (21 st)  

           

3 st Regioner  - Västra Götaland , Skåne samt Kalmar Regionalförbund har övertagit
länsstyrelsernas tidigare uppgift för utveckling och planering inom regionen.
Regionerna har Landstingens huvudmannaskap för sjuk,hälsovård.

Svenska Staten

Översikt - Fördelning ekonomiska resurser