STATENS ÅRSREDOVISNING
För år 2000 För år 2001 För år 2002 För år 2003

För år 2004

Inkomster Inkomster Inkomster Inkomster Inkomster
Utgifter Utgifter Utgifter Utgifter Utgifter
Utgifter Nivå 2 Utgifter Nivå 2 Utgifter Nivå 2 Utgifter Nivå 2 Utgifter Nivå 2
 
För år 2005 För år 2006 För år 2007 För år 2008

För år 2009

Inkomster Inkomster Inkomster Inkomster Inkomster
Utgifter Utgifter Utgifter Utgifter Utgifter
Utgifter Nivå 2 Utgifter Nivå 2 Utgifter Nivå 2 Utgifter Nivå 2 Utgifter Nivå 2
 
För år 2010 För år 2011 För år 2012 För år 2013

För år 2014

Inkomster Inkomster Inkomster Inkomster Inkomster
Utgifter Utgifter Utgifter Utgifter Utgifter
Utgifter Nivå 2 Utgifter Nivå 2 Utgifter Nivå 2 Utgifter Nivå 2 Utgifter Nivå 2