STATENS BUDGET 
För år 2001 För år 2002 För år 2003   För år 2004

För år 2005

Inkomster Inkomster Inkomster Inkomster Inkomster
Utgifter Utgifter Utgifter Utgifter Utgifter
Utgifter Nivå 2 Utgifter Nivå 2 Utgifter Nivå 2 Utgifter nivå 2 Utgifter nivå 2
För år 2006 För år 2007 För år 2008   För år 2009

För år 2010

Inkomster Inkomster Inkomster Inkomster Inkomster
Utgifter Utgifter Utgifter Utgifter Utgifter
Utgifter Nivå 2 Utgifter Nivå 2 Utgifter Nivå 2 Utgifter nivå 2 Utgifter nivå 2
För år 2011 För år 2012 För år 2013  För år 2014

För år 2015

Inkomster   Inkomster Inkomster  
Utgifter   Utgifter Utgifter  
Utgifter Nivå 2   Utgifter nivå 2 Utgifter nivå 2